Semnături celebre-Partea II

Voi continua seria semnăturilor personalităților celebre, de data aceasta vreau să îți prezint semnătura poetului Vasile Alecsandri și al scriitorului mult iubit Mihail Sadoveanu și scriitorul Guy de Maupassant.

Prima semnătură dezbătută va fi semnătura poetului Vasile Alecsandri și are următoarele particularități:    

     

 1. Înălțime redusă cu înclinare de cca. 40 grade;
 2. Lizibilă, ușor gladiolă și apăsare ușoară;
 3. Prima literă a numelui este minusculă mai mare, ușor supraînălțată;
 4. Prelungirea din parafă nu subliniază numele, este trasată cu ondulații și orientată în jos;
 5. Apare doar inițiala prenumelui;
 6. Caracteristicile grafice ale textului și semnăturii coincid întrutotul.

Semnătura poetului exprimă echilibru și ponderație datorită înălțimii reduse. De asemenea, reiese că e atent cu cei din jur, politețe. Modestia reiese din inițiala mică și înălțimea redusă a literelor, precum blândețea caracterului, amabilitatea și gentilețea ( ce reiese din ondulațiile parafei) precum din apăsarea lentă. Semnătura transmite amorul propriu și dorința de afirmare, și constanța în atitudini atât în societate cât și în viața personală. Linia orizontală de la finalul textului semnifică reticența și atenția față de cei din jur.                                                                  

De la Mihail Sadoveanu avem două semnături, ca și în cazul poetului Eminescu, dar în cazul de față, semnăturile seamănă destul de mult. Semnăturile prezintă următoarele caracteristici:

 1. Înălțimea redusă, Majusculele disproporționat de mari și inegale;
 2. Înclinare de cca.65 grade;
 3. Parafa măciucată, lipsește în a doua semnătură;
 4. Tendințe de gladiolare și depasante;
 5. Trăsăturile grafice ale textului și semnăturii sunt similare cu o scriere șerpuitoare.

Atât semnătura cât și scrierea este redusă în înălțime și exprimă o bună concentrare asupra activității desfășurate. Acordă o mare importanță persoanei proprii și familiei din care provine ( majuscula numelui disproporționată de restul semnăturii) și se crede îndreptățit la un trai bun, lipsit de griji. Parafa de la final este elocventă și confirmă prin simbolistica sa nevoia de a aduna și poseda bunuri (parafa spre stânga-jos caracteristica acaparării). Mai mult, depasanta superioară a literei d dirijată spre stânga, redă orientarea spre trecut. Liniile șerpuite redau adaptabilitatea scriitorului și tactica ce îl ajută să evite ciocnirile și discuțiile dezagreabile. Scriitorul promovează un spirit de observare deosebit (scriere mică), acesta fiind foarte atent la evoluția evenimentelor.

Putem observa similitudini grafice cu semnătura lui Eminescu. Ele traduc atitudini apropiate față de aspectele materiale ale vieții.

Semnătura lui Guy de Maupassant are următoarele caracteristici:

 1. Lizibilitate bună, fără inegalități majore;
 2. Prima literă a prenumelui disproporționat de mare;
 3. Înclinată la 40-50 grade, orientarea scrierii este spre dreapta;
 4. Bara pe t final este lungă și coborâtoare;
 5. Apar trăsături de relief, litera de început a numelui scris sub formă de minusculă mai mare;
 6. Parafa subliniază numele și se termină cu un cârlig în sus;
 7. Scrierea numelui comportă trei întreruperi;
 8. Viteza de scriere este mărită și direcția este șerpuitoare.

Din semnătură reiese că aparține unei persoane cu o vie inteligență și claritate a ideilor. Convergența caracterului reiese din înclinarea literelor și desenarea lor colțuroasă. Paralelismul barei pe t redă un consum exagerat de energie din cauze congenitale sau a efortului intens, ceea ce exprima începutul unui dezechilibru psihic ce va duce la suicid în viitor. Parafa exprimă gentilețe fără ostentație.

Dacă vrei și tu o semnătură cu stil CLICK AICI

lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *